Page 20 - 2012

Basic HTML Version

20
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Estigma Social
Dr. Josep Moya Ollé
Dr. Diego Palao Vidal
Avanços en el Tractament Integral dels trastorns
d’espectre autista
Dra. Montserrat Pàmias Massana
Dra. Eulàlia Piera Pinto
49
20
CID, UAB
Toraymyxin: El nuevo tratamiento para el shock
séptico
Dr. Antoni Artigas Raventós
21
6
CID
10a Ed. Malalt Crític amb Patologia
Cardiovascular i/o respiratòria
Rosa Jam Gatell
34
378
CID, UAB
ATLS
Dr. Salvador Navarro Soto
16
32
CID
Ecocardiografía Básica dirigida a objetivos
concretos (“GOAL-DIRECTED”) en la unidad de
Cuidados Intensivos
Ana Rosa Ochagavia Calvo
12
12
CID
XVI Jornadas Nacionales de Toxicologia Clínica
y VI Jornadas de Toxicovigilancia
Dra. M. Luisa Iglesias Lepine
84
17 CCFCPS, CID
I Curso Básico SoCMUE en Toxicología Clínica Dra. M. Luisa Iglesias Lepine
80
7 CCFCPS, CID
Curso-Taller Avanzado de Ventilación Mecánica
No Invasiva (VMNI) Especialistas en Neumologia
Dr. Manel Lujan Torné
16
14 CCFCPS, CID
Workshop How to improve your scientific
presentations
Esteve Fundation
12
16
CID
Actualització en Pneumologia: Al.lèrgia, funció
respiratòria i prevenció malaltia obstructiva
(Matí)
Dr. Eduard Monsó Molas
88
4 CCFCPS, CID
Actualització en Pneumologia: Al.lèrgia, funció
respiratòria i prevenció malaltia obstructiva
(Tarda)
Dr. Eduard Monsó Molas
72
4 CCFCPS, CID
Curs Actualització en insuficència cardíaca
(Matí)
Dra. Josefina Orús Puigvert
122
3,50
CID
Curs Actualització en insuficència cardíaca
(Tarda)
Dra. Josefina Orús Puigvert
141
3,50
CID
Postgrau. Atenció Integral Infermeria al Malalt
Fràgil
Dui Antonia Martínez Villegas
Dui Mercè Prat Martínez
16
320
CID, UAB
Jornada Teórico-práctica. Ecografia con
contraste del tracto urinario en el niño
Dra. Carmina Durán Feliubadaló
18
6 CCFCPS, CID
47ª Reunió del Grup de Diàlisi Peritoneal de
Catalunya i Balears
Dra. M. Teresa González Alvarez
Dra. Esther Ponz Clemente
Dr. Manel Vera Rivera
74
6,50 CCFCPS, CID
IV Seminari Ment, Cervell i Societat: Impacte de
la crisi econòmica en la Salut Mental de la
población
Dr. Josep Moya Ollé
281
5 CCFCPS, CID
M 1 Atenció Integral Infermeria al malalt fràgil
(Anul.lat)
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
0
16
CID
ATLS
Dr. Salvador Navarro Soto
16
32
CID
M2 Metodologia per a la investigació (Anul.lat)
DUI Antonia Martínez Villegas
0
10
CID