Page 21 - 2012

Basic HTML Version

21
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
DUI Mercè Prat Martínez
Matí - Actualització de la MPOC
Dr. Eduard Monsó Molas
43
2
CID
Tarda - Actualització de la MPOC
Dr. Eduard Monsó Molas
25
2
CID
M3 Abordatge infermeria davant malalts fràgils
amb problemes cardiològics (Anul.lat)
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
0
14
CID
3 International Tr
Endoscopic Oper
Aracil
10
23,50 CCFCPS, CID
TOTAL DE 58 CURSOS
2690 2331.30
Activitats de docència externa
Per altra banda, la Corporació ha desenvolupat aquests màsters:
Màster en Al·lèrgia, Immunologia i Pneumologia pediàtriques (UAB).
Directores: Dra. Montserrat Bosque i Dra. Laura Valdesoiro.
Màster en Gestió de la Informació i el Coneixement en l’Àmbit de la
Salut. Co-Director: Dr. Xavier Company. En col·laboració amb les
Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà.
Màster en Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències (UAB-UB).
Membre de la Direcció Acadèmica: Dr. Lluís Blanch.
Fellowship Europeu Cirurgia de la Mà. Quatre alumnes en estàncies
de tres mesos han desenvolupat les pràctiques a la Corporació.
Estades formatives
Tanmateix, durant l’any 2012 s’han gestionat 42 estades formatives:
PAIS
SERVEI
ARGENTINA
CIRURGIA GENERAL
ARGENTINA
CIRURGIA ORTOPÈDICA I
TRAUMATOLOGIA
ARGENTINA
DIAGNÒSTIC PER LA
IMATGE (4)
ARGENTINA
GINECOLOGIA