Page 22 - 2012

Basic HTML Version

22
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
ARGENTINA
MEDICINA INTERNA (2)
ARGENTINA
NEUROLOGIA
ARGENTINA
PEDIATRIA I ALTRES
ARGENTINA
PNEUMOLOGIA
CHILE
DIAGNÒSTIC PER LA
IMATGE
COLOMBIA
DIAGNÒSTIC PER LA
IMATGE
COLOMBIA
PEDIATRIA
ESPANYA
CIRURGIA GENERAL
ESPANYA
CIRURGIA ORTOPÈDICA I
TRAUMATOLOGIA
ESPANYA
CURES PAL·LIATIVES
ESPANYA
DIAGNÒSTIC PER LA
IMATGE
ESPANYA
GASTROENTEROLOGIA
PEDIÀTRICA
ESPANYA
GINECOLOGIA I
OBSTETRÍCIA
ESPANYA
MEDICINA FÍSICA I
REHABILITACIÓ
NEFROLOGIA (2)
PEDIATRIA (2)
ESPANYA
SALUT MENTAL
ESPANYA
URGENCIES
FRANÇA
MEDICINA INTENSIVA
HOLANDA
MEDICINA INTENSIVA
MÉXIC
ANESTESIOLOGIA
MÉXIC
RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA
MÈXIC
DIAGNÒSTIC PER LA
IMATGE
MÈXIC
MEDICINA INTENSIVA (2)
PERU
RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA (2)
PERÚ
CIRUGIA GENERAL (2)
SUISSA
PEDIATRIA
URUGUAY
APARELL DIGESTIU
URUGUAY
SALUT MENTAL
Estades formatives
Convenis de col·laboració docent
Durant el curs 2012 s’han gestionat 34 convenis amb altres Institucions,
els quals englobaven 177 alumnes. 26 convenis han estat acceptats i 8
denegats.