Page 23 - 2012

Basic HTML Version

23
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
ESTUDIS
CENTRE
TITULACIÓ
SERVEI
UNIVERSITARI
POSTGRAU
UAB Fac. de Psicologia
MÀSTER PSICOPATOLOGIA
CLINICA INFANTOJUVENIL
CDIAP
UNIVERSITARI
POSTGRAU
UAB Fac. de Psicologia
MÀSTER PSICOPATOLOGIA
CLINICA INFANTOJUVENIL
CSMIJ
UNIVERSITARI
PREGRAU
U. RAMON LLULL
LOGOPEDIA
CDIAP
UNIVERSITARI
PREGRAU
FUB
FISIOTERÀPIA
MEDICINA FÍSICA I
REHABILITACIÓ
UNIVERSITARI
PREGRAU
UIC
FISIOTERÀPIA
MEDICINA FÍSICA I
REHABILITACIÓ
UNIVERSITARI
PREGRAU
UB
MÀSTER PSICOPATOLOGIA
ANALITICA
CSMIJ
UNIVERSITARI
POSTGRAU
UIB. ILLES BALEARS
UIB
ENDOCRINOLOGIA
I NUTRICIÓ
UNIVERSITARI
PREGRAU
U. RAMON LLULL
NUTRICIÓ HUMANA I
DIETÈTICA
ENDOCRINOLOGIA
I NUTRICIÓ
UNIVERSITARI
PREGRAU
UIC
MAGISTERI -FACULTAT
D'EDUCACIÓ
PEDIATRIA
UNIVERSITARI
PREGRAU
UB
FARMÀCIA
FARMÀCIA
UNIVERSITARI
PREGRAU
IDEC
MÀSTER ASSESSORAMENT
GENÈTIC
PEDIATRIA
UNIVERSITARI
PREGRAU
UAB
PSICOLOGIA PRACTICUM
PEDIATRIA
UNIVERSITARI
POSTGRAU
H. SANT JOAN DÉU
MÀSTER GASTROENTEROL.
PEDIATRIA
UNIVERSITARI
POSTGRAU
ISEP
MÀSTER PSICOLOGIA
CSMIJ
UNIVERSITARI
POSTGRAU
UAB
MASTER NEUROPSICOLOGIA
CLINICA INFANTIL I
D'ADULTS
NEUROLOGIA
UNIVERSITARI
POSTGRAU
UAB. BIOCIENCIES
MÀSTER BIOQUÍMICA,
BIOLOGIA MOLECULAR I
BIOMEDICINA
CONVENI UAB
UNIVERSITARI
POSTGRAU
UB
MASTER PSICOTERÀPIA
ANALÍTICA
CSMIJ
UNIV
PRE
NUTRICIÓ HUMANA I
DIETÈTICA
ENDOCRINOLOGIA
I NUTRICIÓ
UNIVERSITARI
PREGRAU
UAB
BIOLOGIA
LABORATORI
UNIVERSITARI
PRE GRAU
AECS
INFERMERIA
INFERMERIA