Page 29 - 2012

Basic HTML Version

29
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Actualització en infermeria de salut mental (III): compartim coneixements,
compartim experiències
15
25
Actualització en infermeria de salut mental (IV): Promovem la formació,
millorem l'assistència (inclou SGAm)
12
24
Actualització en radiologia d'urgències (2a part)
12
20
Actualització per infermeres en la cura del malalt diabètic hospitalitzat (inclou
gestió mediambiental) - grup mati -
11
23
Actualització per infermeres en la cura del malalt diabètic hospitalitzat (inclou
gestió mediambiental) - grup tarda -
11
18
Actualització per infermeres en la cura del malalt diabètic hospitalitzat (inclou
gestió mediambiental) - grup tarda -
11
22
Adobe Photoshop Lightroom 4
8
4
Atenció prehospitalària i transport del malalt crític
40
12
Autoliderar-nos per liderar - 2a part
20
14
Bones pràctiques clíniques: formació per a investigadors i coinvestigadors
clínics
7
19
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia...
(adreçat a CIRURGIA VASCULAR)
9
11
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia...
(adreçat a COT)
9
9
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia...
(adreçat a HEMATOLOGIA)
9
9
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia...
(adreçat a MED. INTERNA)
9
7
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia...
(adreçat a REUMATOLOGIA)
9
10
Catèters intravasculars i subcutanis (inclou gestió mediambiental) - 4a edició
13
19
Catèters intravasculars i subcutanis (inclou gestió mediambiental) - 5a edició
13
21
Com millorar les relacions difícils entre pacients i personal sanitari (mòdul
integrat en el curs AP)
2
9
Cura de confidencialitat i Llei de Protecció de dades personals (adreçat a
directius i comandaments) -Grup 1-
3
24
Cura de confidencialitat i Llei de Protecció de dades personals (adreçat a
directius i comandaments) -Grup 2-
3
25
Cura de confidencialitat i Llei de Protecció de dades personals (adreçat a
directius i comandaments) -Grup 3-
3
17
Curs bàsic en pacients crítics amb ventilació mecànica per fisioterapeutes
8,5
22
Curs d'actualització de l'àrea de crítics: Noves teràpies i monitorització en
l'àrea de crítics -grup matí-
17,5
25
Curs d'actualització de l'àrea de crítics: Noves teràpies i monitorització en
l'àrea de crítics -grup tarda-
17,5
25
Curs de diplomats en reanimació neonatal completa -2a edició -
10
24
Curs de diplomats en reanimació neonatal inicial
6
23
Curs de Gestió de projectes Europeus
10
13
Curs d'immobilització i mobilització del pacient traumàtic a urgències i
reanimació cardiopulmonar -matí- (inclou SGAm)
16
23
Curs d'immobilització i mobilització del pacient traumàtic a urgències i
reanimació cardiopulmonar -tarda- (inclou SGAm)
16
23
Curs pràctic d'estadística amb suport del software IBM SPSS STATISTICS 19
13
10
Desenvolupament de bones pràctiques des de la perspectiva ètica a Sabadell
Gent Gran_Mòdul 1 (GRUP 1)
8
25
Desenvolupament de bones pràctiques des de la perspectiva ètica a Sabadell
Gent Gran_Mòdul 1 (GRUP 2)
8
25
Desenvolupament de bones pràctiques des de la perspectiva ètica a Sabadell
Gent Gran_Mòdul 1 (GRUP 3)
8
25
Desenvolupament de bones pràctiques des de la perspectiva ètica a Sabadell
Gent Gran_Mòdul 2 (GRUP 1)
8
24
Desenvolupament de bones pràctiques des de la perspectiva ètica a Sabadell
Gent Gran_Mòdul 2 (GRUP 2)
8
25
Desenvolupament de bones pràctiques des de la perspectiva ètica a Sabadell
Gent Gran_Mòdul 2 (GRUP 3)
8
25
Ecologia emocional i relacions interpersonals (grup mati)
20
24
Ecologia emocional i relacions interpersonals (grup tarda)
20
25
Ecologia emocional i relacions interpersonals per a perfil no assistencial
20
18
Excel - nivell intermedi per comptabilitat
20
10
Excel (específic per al CISC)
16
6
Formació avançada en la utilització del programa administratiu de gestió en
consultes externes-HCIS
13
12
Formació contínua 2012 medicina perinatal - 3a edició
32
36