Page 38 - 2012

Basic HTML Version

38
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Cofinançament del personal investigador i professionals en règim
d’estada formativa
Per l’any 2012 la Institució ha rebut un total de 112.420,71€ per
cofinançar la contractació de personal investigador, per part de l’Instituto de
Salud Carlos III, el Ministerio de Economia y Competitividad, i l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de
Catalunya, a través a la concessió d’ajuts emmarcats en diversos programes:
Programa de Intensificació de la Activitat Investigadora, 30.000€, Técnicos de
Apoyo, 13.000€, Torres Quevedo, 38.741€, Río Hortega, 21.600€ i
d'Ajuts per
Impulsar la capacitat de generar projectes de R+D+I, col·laboratius i
internacionals a través del sistema de valorització en Salut, 11.948,71€.
De igual forma, també ha pogut continuar contractat, durant el 2012,
diferent personal investigador amb càrrec a diversos projectes competitius que
conten amb aquesta partida.
Infraestructures i recursos d’informació
La CSPT també posa a disposició dels seus treballadors les
infraestructures i recursos necessaris per poder desenvolupar els diferents
projectes de recerca. Per una banda, per facilitar l’accés al coneixement tant
per la recerca com per la millora en la pràctica clínica, es disposa d’una
biblioteca digital amb els següents recursos:
808 revistes a text complet.
3500 monografies.