Page 40 - 2012

Basic HTML Version

40
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Laboratori de Recerca – Espai CIBER
El Laboratori de Recerca – UDIAT està ubicat a la primera planta de
l’edifici UDIAT. Està completament equipat amb material general de laboratori
així com d’instrumentació específica per treballar amb disciplines com la
microbiologia, la biologia molecular, etc. Conté una sala de post-amplificats
equipada amb termocicladors i equips de detecció per treballar amb àcids
nuclèics amplificats. També conté una sala de cultius cel·lulars específica pel
treball amb patògens de fins a nivell 3 de bioseguretat. Aquesta sala és d’accés
restringit a personal específicament qualificat i té unes normés estrictes d’ús.