Page 50 - 2012

Basic HTML Version

50
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Estades a l’estranger
El Comitè Institucional de Recerca i Innovació va iniciar l’any 2008 les
beques per a estades a l’estranger, amb l’objectiu de facilitar l’estància de
professionals de la institució amb reconegut interès per la recerca, la innovació
i el compromís institucional.
Aquestes estades tenen per finalitat aprofundir en el coneixement i
contribuir a la millora de la salut de la població de referència, així com la millora
dels processos assistencials i a l’increment del nivell de R+D+i del grup al que
pertanyi l’investigador; i afavorir l’establiment de relacions amb centres
estrangers d’alt nivell científic i innovador en benefici de la Corporació i els seus
professionals.
La convocatòria roman oberta tot l’any i té una dotació màxima anual de
30.000 euros.
En el 2012 s’ha concedit una d’aquestes beques a la Dra. Fátima López
Fernández de la Unitat d’Innovació del Parc Taulí amb motiu de la seva estada
en l’Hospital Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles (EEUU) per buscar
oportunitats de col·laboració amb el Cedars Sinai i poder transferir productes
del mercat americà.
Altra concessió ha estat per a la Dra. Núria Espluga i Frigola, metgessa
adjunta del Centre de Salut Mental Parc Taulí, amb motiu de la seva estada a
l’Institute of Pyshicatry del King’s College de Londres.