Page 51 - 2012

Basic HTML Version

51
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Accions de foment de la cultura de la innovació
A més dels cursos de formació inclosos en el Pla de Formació que
persegueixen fomentar i desenvolupar habilitats en R+D+i, es duen a terme
activitats per promoure la innovació de forma oberta a tota la xarxa de relacions
de la Institució.
Conferències
“La innovació: factor clau per al futur de la sanitat”. L’objectiu ha estat
destacar la importància de la innovació i l’emprenedoria en un sector tan
castigat com el sanitari. A càrrec del Dr. Enric Barba, director general de la
divisió B2B de Cirsa.
Agenda de trobades, presentació de tecnologies i reunions amb empreses
La Fundació Parc Taulí promou les trobades amb empreses de diferents
sectors amb interès en col·laborar en projectes d’innovació sanitaris:
A nivell internacional s’ha signat un conveni de col·laboració amb el
Cedars-Sinai Medical Center per la comercialització de les invencions
del Parc Taulí a Estats Units.
A nivell nacional es treballa amb FENIN i més concretament amb la
Plataforma de Tecnologies Sanitàries
A nivell local es treballa amb el Clúster d’empreses de la Conca del
Ripoll, participació amb el Clúster d’empreses de Catalunya i en