Page 62 - 2012

Basic HTML Version

62
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Suport i assessorament
Metodològic, estadístic i legal per a la preparació de projectes i registre
d'estudis
Des de l’Oficina de Recerca es dona suport metodològic i estadístic en
les diferents etapes de desenvolupament d’un projectes de recerca: disseny del
protocol, anàlisi de les dades, suport per publicació, etc. Es dona orientació
també dels aspectes legal i ètic per tal de complir amb les normes nacionals i
internacionals. Es gestionen tots els tràmits que es puguin fer amb les diferents
Administracions Sanitàries (Autonòmiques o Estatals). Es dona suport al
registre de projectes en bases de dades internacionals.
A l’any 2012 s’han assessorat 104 projectes.
A les invencions i idees
La Unitat d’Innovació dóna suport als investigadors des de la generació
de la idea fins a la transferència al mercat. Amb l’objectiu de generar idees,
Es planifiquen i realitzen tallers de creativitat.
Es fomenta la col·laboració amb empreses per generar idees en base
a noves tecnologies.
S’elabora un pla de formació específic per a innovació.
Es realitzen formacions a mida als diferents àmbits i serveis que ho
sol·liciten informant alhora dels serveis que presta la pròpia Unitat
d’Innovació.