Page 65 - 2012

Basic HTML Version

65
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Execució
Compra de material
Control econòmic i administratiu
Seguiment de les activitats
Justificacions tècniques i econòmiques (forms C, deliverables,
certificats d’auditoria, timesheets)
Comunicació amb la resta de socis/coordinador del projecte
Reunions de consorci
Reviews i pagaments
Tancament
Informes finals a la UE (informes tècnics i financers)
Tancament documental del projecte
Revisió final de la UE
Explotació dels resultats
En els projectes europeus pots participar o bé com a coordinador del
projecte o bé com a soci del consorci. A més, l'oficina de projectes està a la
teva disposició per resoldre els teus dubtes legals o financers.
Procediments d'augment de la visibilitat i l'impacte científic
La ciència és una activitat social, tant en l’avaluació com en la utilització.
A més ús que se’n faci d’una informació, més valor té.
La forma més elemental de reconeixement és la publicació en revistes
acadèmiques de prestigi, ja que les revistes científiques són el medi de
comunicació i difusió científica per excel·lència. Habitualment, es considera que
un treball científic té més o menys “valor” en funció de la revista on ha estat
publicat i, evidentment, ser citat per altres autors és un reconeixement a la
pròpia feina.