Page 66 - 2012

Basic HTML Version

66
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Disposem d’una línia de servei específicament destinada als
investigadors. Línia de servei que va recolzada per un programa de formació
ad
hoc
i personalitzat, en funció de les necessitats de cada servei o professional.
Les àrees de treball d’aquesta línia de servei són:
Confecció d’una signatura científica i regulació de dades d’autoria i
afiliació,
Anàlisi de la idoneïtat d’aquelles publicacions susceptibles de rebre
els originals per a la revisió i posterior publicació,
Citació de referències i correcció de les dades i els criteris de citació
bibliogràfica,
Suport en l’adequació dels originals als requisits de les publicacions,
Relació del factor d’impacte d’aquelles revistes indexades dins l’ISI
Web of Knowledge,
Recomanacions per augmentar l’impacte i la visibilitat de la pròpia
producció científica,
Recomanacions per augmentar la qualitat i visibilitat de les revistes
on els professionals participen com a membres del comitè científic o
editorial,
Difusió dels resultats publicats de l’activitat investigadora a través de
la memòria científica i diversos informes bibliomètrics
ad hoc
,
Vigilància científica dels centres de l’entorn, amb l’objectiu d’establir
vincles de col·laboració.
Promoció de la filosofia del corrent Open Access i el coneixement
obert.