Page 10 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Innovació

Avaluació i transferència

Valorització

Transferència

Propietat Intel·lectual

Formació - Cursos i jornades

Participació i reconeixements

El 2009 es van rebre 394 idees i invencions (resultats) per a valorització des de diferents àmbits i centres de la CSUPT i adreçats a diferents mercats, com el farmacèutic, biotecnològic, diagnòstic, dispositius mèdics, tecnologies de la informació i serveis.

Les àrees d’aplicació han estat: dependència i vellesa, atenció a la dona i a l’infant (embaràs, part, post-part, primera infància, segona infància i adolescència), cirurgia digestiva, al·lergologia pediàtrica, eines d’educació i eines de gestió, entre d’altres.

4 projectes es troben en fase de transferència.

Patents sol·licitades 20

Registres de Propietat Intel·lectual 5

Know-how (dipòsit davant notari) 2 Registre de marques 14

Dades acumulades fns 12/2009

Accions formatives 6 Accions informatives 3 Assistents 246 Hores invertides 45

La Fundació Parc Taulí, mitjançant la UVIPT ha estat registrada i reconeguda com a OTRI (ofcinas de transferencia de resultados de investigación) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Dins dels objectius de la UVIPT es troba la promoció i el foment de la innovació, per aquesta raó també participa i lidera diferents iniciatives:

> Xarxa d’innovació d’hospitals / Unió Hospitalària en innovació: constituïda i liderada per la Fundació Parc Taulí i la Fundació Parc de Salut.

> Membres de Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica, Hospitalaria y Biosanitaria (REGIC), Association of Euro pean Science & Technology Transfer Professionals (ASTP) i Association of University Technology Managers (AUTM). > Donem suport a diferents iniciatives de clusters d’innovació com: clúster de salut i d’alimentació de la conca del Ripoll (Pla d’Innovació a la Conca del Ripoll) i el clúster vision (del Centre de Visió per Computador del Parc de Recerca UAB). > I Foro d’Inversió Healthcare Barcelona’09.

Menció d’honor, 5ª iniciativa Premi BMW per la innovació

La Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí va rebre la men-ció d’honor, 5ª iniciativa Premi BMW per la innovació, en reco-neixement a la seva contribució a l’impuls dels valors d’innovació. La fnalitat d’aquest premi és reconèixer, de forma anual, a perso-nes, empreses o institucions que hagin destacat per encarnar en les seves activitats professionals els valor de la innovació.

Distincions

Col·laboració amb empreses

La CSUPT compta amb la col·laboració de diferents empreses de la indústria de dispositius mèdics, centres de recerca, centres tec-nològics i universitats nacionals i internacionals.

Patents sol·licitades 49%

Registre de marques 34%

Registres de Propietat Intel·lectual 12%

Know-how (dipòsit davant notari) 5%

Page 10 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »