Page 11 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Docència

Docència de Grau

Residents en formació

2009

MEF (Metge Especialista en Formació) 131 PEF (Psicòleg Especialista en Formació) 1 FEF (Farmacèutic Especialista en Formació) 6 LLIR (Llevadora Interna Resident) 8

Total residents en formació 172

Programa de Formació Comú: 6 cursos impartits

Tutors especialistes en formació 39

Docència de Postgrau

Formació professional i ocupacional

Medicina

> Curs 2009-2010:

Alumnes 3r curs: 30 (2a promoció) Alumnes 4t curs: 29 (1a promoció)

> Estudiants en pràctiques: 96 alumnes (rotatoris, pràctiques d’estiu, pràcticum d’atenció primària...)

Infermeria

> S’ha impartit formació pràctica de 240 alumnes de 4 escoles universitàries

Activitats de docència externa Altres graus

> 6 alumnes > Al llarg de 2009 el Comitè Institucional de Docència (CID)

ha avalutat 50 activitats docents, amb un total de 2.453 alumnes i 1.790 hores lectives impartides.

Projectes

> Han fet pràctiques a la nostra institució un total de 235 alumnes procedents de 26 centres.

> Desenvolupament del 5è curs i consolidació de 3r i 4t cur-sos del Grau de la Facultat de Medicina de la UAB. > Desenvolupament del projecte de l’Escola d’Infermeria. > Acreditació de noves places de Formació Sanitària Especia-litzada.

> Pla de qualitat de la Formació Sanitària Especialitzada. > Desenvolupament del Programa de Formació Comú pels especialistes en formació de la CSUPT (R1 i R2).

Convenis

> S’han signat 43 convenis de formació amb altres centres, amb un total de 54 alumnes.

Professionals estrangers

> Hem acollit 20 professionals estrangers en règim d’estància formativa.

Postgraus d’infermeria

> S’han organitzat 4 postgraus d’infermeria i hem col·laborat en la formació pràctica d’altres 4 organitzats per altres institucions.

Page 11 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »