Page 2 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

És un motiu de satisfacció presentar la Memòria Científca de la Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí (CSUPT) corres-ponent al 2009. Les activitats que s’hi recullen són el resultat de l’esforç de molts professionals que han desenvolupat treballs de recerca, d’innovació i tasques docents, en el marc de la nostra institució i amb el ple suport del seus òrgans de govern.

La recerca biomèdica que s’ha realitzat és principalment clínica, però amb un increment rellevant de la recerca traslacional. Durant el 2009 s’ha consolidat un bon nivell d’investigació, junt a una tendència d’increment de la visibilitat de les contribu-cions dels nostres professionals a la comunitat científca en els últims 5 anys.

La creació de la Unitat de Valorització i Innovació el 2006, i la seva consolidació el 2008, han estat cabdals per l’augment sig-nifcatiu de les activitats relacionades amb els projectes innovació tecnològica aplicada a la salut, orientada a la transferència de tecnologia; un àmbit que en la situació actual de crisi és considerat de manera unànime com una oportunitat de la màxima importància per valoritzar el nostre coneixement i per al futur de la nostra societat.

D’altra banda, en l’àrea de docència, hem de destacar les activitats de formació de facultatius especialistes, d’infermeria, d’activitats docents de pre i postgrau, de formació de tècnics, de creativitat i de cerca de idees innovadores. En la docència de grau de Medicina de la UAB, el 2009 hem rebut el segon grup d’estudiants de 3r curs i hem endegat el 4t curs.

Finalment, voldria transmetre a tots els professionals que han participat en aquestes tasques la meva més sincera enhorabona pel treball que han fet i que continuen fent, i expressar el meu agraïment per la seva contribució en fer millor la nostra princi-pal tasca: tenir cura de la salut dels nostres usuaris. Volemque els ciutadans sàpiguen que, més enllà d’això, sempre continuem investigant i innovant per fer-ho millor.

Dr. Lluís Blanch

Director de Recerca i Innovació

Presentació

Fundació Parc Taulí Institut Universitari (UAB)

Innovació

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí

Unitat de Valorització i Innovació

Ofcina de la Docència

Ofcina de la Recerca

Docència

Recerca

Direcció de Recerca i Innovació

Campus d’Excel·lència Internacional

UAB CEI

Page 2 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »