Page 4 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Recerca

Projectes nous 193 CEIC de referència 21 Assaigs clínics 90 Estudis clínics i no experimentals 103 Investigadors principals dels projectes 115

Projectes

CIBERs

Els CIBERs (Centres de Recerca Biomèdica en Xarxa) són orga-nismes de recerca amb entitat jurídica pròpia, acreditats per l’Instituto de Salud Carlos III, formats per grups de recerca de diferents institucions i comunitats autònomes, dotats de per-sonalitat jurídica pròpia. L’objectiu és la recerca sobre una pa-tologia o problema de salut concret. La Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí lidera grups dels següents CIBERs:

> Enfermedades respiratorias.

> Enfermedades hepáticas y digestivas.

Xarxes temàtiques - RETICs

Les Xarxes temàtiques (RETICs) són estructures organitzatives formades per diversos centres i grups de recerca en biomedi-cina d’un mínim de quatre Comunitats Autònomes que tenen com a objectiu la realització de projectes de recerca coope-rativa, d’acord a les prioritats del Plan Nacional (2002-2003) en l’àmbit sanitari. Estan fnançades per l’Instituto de Salud Carlos III. La Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí està present a les següents RETICs:

> Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI).

> Red de SIDA (RIS).

> Innovación en tecnologías médicas sanitarias.

Grups de Recerca de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

> Recerca Traslacional en Fisiopatologia associada al malalt crític.

> Grup de recerca en infamació gastrointestinal i malalties hepàtiques.

> Grup d’estudi de zoonosi i VIH.

Què fem per fomentar la recerca?

> Ofcina de la Recerca (assessorament metodològic, disseny, estadístic, informació convocatòries...). > Beques Taulí de Recerca.

> Responsable recerca transversal (Lab Manager). > Cofnançament Programes Intensifcació .

> Cofnançament tècnics de recerca . > Ajuts per a estades de recerca a l’estranger. > Cofnançament d’ infraestructures .

Page 4 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »