UDIAT Centre Diagnòstic

cimd tauli

Presentació

El Centre d’Imatge Mèdica Digital (CIMD) és un centre especialitzat en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques orientades a la captació, l’arxiu i la transmissió d’imatges digitals, així com de tota la informació generada pels Serveis diagnòstics. Ens avala la nostra experiència de més de 20 anys en el món de la radiologia digital. ​Desenvolupem aplicacions d’arxiu d’imatge mèdica (RAIM Cloud, RAIM Server), visualització d’imatges mèdiques (RAIM Viewer), sistemes d’informació radiològica (SISD) i d’anatomia patològica

 

Direcció del Centre d'Imatge Mèdica Digital (CIMD)

abenavent

Anna Benavent Navarro

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades