UDIAT Centre Diagnòstic

Espais propis de la UDIAT sobre problemes de salut

 

Càncer de mama

Imatge de la web de radiologia mamària de la UDIAT ( Parc Taulí)

Informació per les usuàries, consultori obert, darreres novetats a l'entorn d'aquesta patologia

Oficina Tècnica de Cribratge

Programa poblacional de detecció precoç del càncer de mama de Sabadell-Cerdanyola (PCCM)

Unitat de Radiologia Vascular Intervencionista

Imatge per la Unitat de Radiologia Intervencionista ( UDIAt - PArc TAuli)

Informació sobre les tècniques i possibilitats de  tractaments adreçades als pacients

Altres

Àrea de Radiologia Mamària i Ginecològica

Unitat de Radiologia Vascular Intervencionista

Programa poblacional de detecció precoç del càncer de mama de Sabadell-Cerdanyola

Sindrome d'Angelman

 

 

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades