UDIAT Centre Diagnòstic

Presentació

Aquest servei assistencial està integrat en el catàleg de prestacions de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

 

Director del Servei de Diagnòstic per la Imatge

Joan Perendreu Sans

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades