UDIAT Centre Diagnòstic

UDIAT en xifres

 

 

Activitat global

Activitat global

 20212022
Laboratori
Determinacions analítiques 3.631.129 3.603.015
Sol·licituds analítiques 593.737 421.288
Hemoderivats transfosos 7.436 7.171
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 740 702

 

 20212022
Diagnòstic per la Imatge
Radiologia i altres 143.466 156.926
Ecografies 37.232 38.117
Total mamografies 29.409 26.711
Mamografies 10.026 10.970
Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama 19.383 15.741
Radiologia Vascular Intervencionista 6.801 7.075
Ressonància Magnètica 23.406 23.198
TAC 42.664 44.702
Informes de teleradiologia 42.252 44.011

 

 20212022
Medicina Nuclear
Proves terapèutiques 120 115
Proves diagnòstiques 7.732 7.507
Gangli centinella 434 512
Total proves Medicina Nuclear 8.286 8.134

 

 20212022
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 2.707 3.090

 

 20212022
Patologia
Biòpsies 16.279 20.907
Citologies 13.842 15.356
Autòpsies 85 67
Detecció HPV 6.896 8.376
Altres proves mol·leculars 1.862 2.168

 

 20212022
Consultes Externes Radiologia Intervencionista
Primeres visites 3 -
Índex de reiteració 113,67 -
Successives 341 499
Total visites 344 499

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2022

Determinacions analítiques

9.871

2021: 9.948

Exploracions radiologia i altres

643

2021: 587

Ecografies

156

2021: 152

Mamografies

121

2021: 133

Intervencions amb RVI

29

2021: 27

Exploracions amb RM

64

2021: 64

Exploracions amb TAC

123

2021: 118

Informes de Teleradiologia

122

2021: 116

Exploracions Medicina Nuclear

33

2021: 34

Exploracions PET-TAC

12

2021: 11

Biòpsies

85

2021: 84

Citologies

62

2021: 61

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades