UDIAT Centre Diagnòstic

Presentació

La Medicina Nuclear és una especialitat de diagnòstic per la imatge que utilitza radiofàrmacs. Els radiofàrmacs són medicaments amb una petita quantitat de radiació, que serveixen per obtenir imatges de determinades patologies o bé tractar certes malalties.

Es tracta de proves no invasives, indolores i segures.

Per realitzar aquestes proves, administrem radiofàrmacs, normalment de forma intravenosa.

La radiació emesa pel radiofàrmac es detecta mitjançant diferents equips que s'anomenen gammacàmares i PET/TC. Aquests transformen el senyal radioactiu en imatge digital.

Els estudis obtinguts ajuden al diagnòstic, estadificació i planificació del tractament tant en pacients oncològics com no oncològics. De fet, els estudis abasten moltes patologies: cardíaques, urològiques, pulmonars, òssies, endocrines, entre d'altres.

 

Director del Servei de Medicina Nuclear

Lluís Bernà Roqueta

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades