Imatge de peces de plàstic semblant a bitlles formant un triangle