Ser resident al Parc Taulí

Tria el Parc Taulí per a la teva formació sanitària!

 

Especialitats

Places acreditades per especialitat

Especialitat

Places acreditades

Anàlisis Clíniques 1
Anatomia Patològica 2
Anestesiologia i Reanimació 4
Angiologia i Cirurgia Vascular 1
Aparell Digestiu 2
Cardiologia 1
Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu 2
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2
Cirurgia Pediàtrica 1
Dermatologia Medicoquirúrgica i Venerologia 1
Endocrinologia i Nutrició 1
Farmàcia Hospitalària 1
Hematologia i Hemoteràpia 1
Medicina Intensiva 3
Medicina Interna 5
Nefrologia 1
Neurologia 1
Oftalmologia 1
Oncologia Mèdica 2
Pneumologia 1
Radiodiagnòstic 3
Reumatologia 1
Urologia 1
Unitat Docent Multiprofessional Geriatria
Infermeria Geriàtrica 1
Geriatria 1
Unitat Docent Multiprofessional Obstetrícia i Ginecologia
Infermeria Obstetricoginecològica 4
Obstetrícia i Ginecologia 3
Unitat Docent Multiprofessional Pediatria i àrees específiques
Infermeria Pediàtrica 2
Pediatria i àrees específiques 5
Unitat Docent Multiprofessional Salut Mental
Infermeria en Salut Mental 2
Psicologia Clínica 1
Psiquiatria 2
Total places 57
         
Places acreditades per a formació hospitalària
Especialitat Places acreditades
Medicina Familiar i Comunitària 10