Què fer per disposar de transport sanitari?

Imatge d'una ambulància amb el seu personal sanitari treballant

La sanitat pública es fa càrrec del trasllat a centres sanitaris (anada i/o tornada) només quan el malalt no estigui en condicions de traslladar-se amb mitjans ordinaris i ho necessiti per problemes estrictament sanitaris. Els centres sanitaris d'origen i/o de destí han d'estar integrats en la xarxa pública.

El transport es realitzarà mitjançant ambulància, donat que sols s'autoritzen trasllats en taxi de forma excepcional.

Els serveis de transport sanitari públic en ambulància es classifiquen en urgents i no urgents.

Transport urgent

Ho pot demanar el mateix interessat davant d'una necessitat d'assistència urgent per transportar al pacient al centre sanitari més proper:

Transport no urgent

El transport sanitari (ambulàncies) no urgent està regulat per la Instrucció 3/2006 del CatSalut, que de manera periòdica realitza un concurs de contractació del servei. En el darrer concurs, l’adjudicació ha estat per a UTE Falck VL Servicios Sanitarios-Ambulàncies Vallès (UP 07781) per a l’àrea del Vallès Occidental.

Per fer la sol·licitud d’aquest tipus de servei és necessària l'autorització del facultatiu que sol·licita el desplaçament per indicació mèdica:

  • En cas d'alta d'urgències i/o d'hospitalització, es demana directament des de l'hospital.
     
  • En cas que el pacient hagi de ser visitat a consulta externa de l'hospital, ja sigui derivat pel metge de capçalera o a petició del propi especialista de l'hospital, són els propis facultatius els qui facilitaran la sol·licitud al pacient i el contacte amb l’empresa que fa el transport.
     

En aquest darrer cas, el pacient, familiars o acompanyants hauran de contactar amb les empreses de serveis de Transport Sanitari amb suficient antelació per poder adequar els recursos disponibles, mínim 2 dies abans del servei.