Presentació

L’Auditori Taulí està a disposició d’entitats, empreses i institucions externes que desitgin fer-ne ús per portar a terme alguna activitat que compleixi les condicions per a la cessió de la sala.

La cessió està sotmesa a les tarifes i condicions de cessió d’ús de l’Auditori Taulí.

Les entitats, empreses i institucions interessades han d’omplir el formulari de reserva de l’Auditori Taulí.