Direcció d'Organització digital

Presentació

La Direcció d'Organització Digital es configura com a departament que executa les decisions adoptades en aquesta matèria pel Comitè Directiu de Sistemes d'Informació, i dóna el millor servei a tot el Consorci quant a coordinació tècnica de projectes, implementació i desenvolupament de programaris, instal·lació i manteniment d'estacions de treball i la gestió i administració dels sistemes centrals i les comunicacions.

Missió

De la mà de la tecnologia i d'un equip de professionals compromesos, volem incorporar les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TICs) com a motor de modernització dels processos del Parc Taulí i, així, poder donar suport a l'activitat assistencial, docència, recerca i gestió que desenvolupen els seus professionals.

Visió

La Direcció d'Organització Digital liderarà la creació de valor mitjançant les TICs i la innovació tecnològica del Parc Taulí, donant servei i resposta, amb visió global, a les necessitats de tots els seus professionals. La creació de valor es tradueix en una obtenció de beneficis a un cost òptim dels recursos minimitzant el risc.

◾ Avaluant les necessitats i condicionants de les diferents àrees/serveis respecte les TIC's.
◾ Prioritzant i prenent decisions en funció de les necessitats, conjugant la visió global i respectant les singularitats.
◾ Mesurant l'acompliment dels resultats i beneficis segons les fites i resultats acordats.

Àrees i objectius

Àrea de Desenvolupament

  • Mantenir en bon estat de funcionament tot el programari existent, tot resolent les incidències que apareguin i fent les modificacions sobre el programari que sigui necessàries.
     
  • Desenvolupar el programari necessari per ajudar al bon funcionament del Consorci, des de tots els punts de vista: assistencial, administració, investigació i recerca... segons les prioritats que en cada moment marqui el Comitè de Responsables de Sistemes d'Informació.

Àrea de Suport i instal·lacions

  • Desenvolupar la tasca de suport i instal·lacions, posant el principal focus d'atenció en l'usuari, que és atès directament pels tècnics de suport.

Àrea de Sistemes

  • Desenvolupar les tasques de gestió i administració dels sistemes centrals, i de comunicacions, posant el principal focus d'atenció en el bon funcionament de la infrastructura i en la continua evolució i l'adequació necessàries.

 

Equip de la Direcció d'Organització Digital

Anna Benavent Navarro
Direcció

Pere Escuder Torres
Responsable Àrea de Suport i Instal·lacions

Luis Bernáldez Balado
Responsable Àrea de Sistemes i Explotació

César Erill Piñot
Cap de Projectes àrea Business Intelligence

Tomàs Gil Martínez
Responsable Integracions

Mateo Guerrero Lozano
Cap de projectes de Recusos Humans

Maria del Mar Juárez Télez
Cap de projectectes Àrea Financera i Logística

Anna Pascual Roca
Cap de Projectes Assistencials

Ignacio Gordon Velasco
Responsable d' Aplicacions Mòbils

 

 

 

Ubicació


Parc del Taulí 1
Ed. La Salut, 1a planta
08208 Sabadell