Presentació

 

Des de l'octubre de l'any 1995, l'Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer coordina el programa poblacional de detecció precoç del càncer de mama, propiciat pel Departament de Salut, i que s'adreça a les dones d'entre 50 i 69 anys d'edat residents als municipis de l’àrea d’influència de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Tríptic del Programa

Català ] - [ Castellà ]

Contacte