Formulari de reserva

- Els camps amb * són obligatoris -

Dades de l'entitat sol·licitant
Entitat sol·licitant*
NIF de l'entitat*
Correu electrònic*
Adreça postal*
Població*
Codi postal *
Persona de contacte*
Telèfon de contacte*

Dades de l'acte
Títol de l'acte*
A quin públic s'adreça l'acte ?*
Data de realització*
Sessió horària que es sol·licita*
Indicar horari de les hores extraordinàries:
Equipament i serveis que es requereixen per a l'acte
* El cartell s'haurà de fer arribar com a molt tard una setmana abans de l'acte al Gabinet de Comunicació - comunicacio@tauli.cat -
** Es lliurarà la gravació en un DVD
Sol·licita visita prèvia i prova d'audiovisual a l'Auditori:*
Dia proposat per la visita (no pot ser el mateix dia de l'acte)
Hora proposada per la visita - de 8 h a 17 h
Paraula de verificació:Protecció de dades
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu en aquest formulari passen a formar part del fitxer de pacients, del qual és titular la Corporació Sanitària Parc Taulí, amb l’única finalitat d’oferir-vos de forma adequada els serveis sol·licitats.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades mitjançant escrit, annexant fotocòpia del DNI, adreçat a Corporació Sanitària Parc Taulí – Parc del Taulí 1, 08208 Sabadell.
Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu contactar amb la Direcció del Servei d'Atenció al Client a l’adreça uac@tauli.cat.