Tarifes

 

Sessió Horari Tarifa1 Tarifa2
Matí laborable De 9 h a 14 h, de dilluns a divendres 400 € + IVA 700 € + IVA
Tarda laborable De 16 h a 21 h, de dilluns a divendres 400 € + IVA 700 € + IVA
Jornada complerta De 9 h a 21 h, de dilluns a divendres 700 € + IVA 1.000 € + IVA
Dissabtes De 9 h a 14 h 450 € + IVA 850 € + IVA
Hores extraordinàries A demanda del sol·licitant 80 € + IVA / hora 80 € + IVA / hora

Tarifa 1*: Entitats sense afany de lucre, escoles, centres educatius i entitats culturals.
Tarifa 2 : Empreses i particulars.

* La Tarifa 1 està bonificada, per això les entitats que facin ús de la sala faran constar el logotip de la Corporació Sanitària Parc Taulí en els materials de difussió de l’activitat, com a entitat col·laboradora.

La tarifa per l’ús de la sala inclou:

  • L’ús de l’equipament i serveis disponibles a la sala especificats a l'apartat 'Característiques de l'Auditori'.
  • Per poder gaudir dels serveis addicionals, caldrà indicar-ho al contracte.
  • Una visita tècnica prèvia a l’acte, en data diferent i d’1 h de durada màxima, per al coneixement de l’espai i prova d’audiovisual.
  • Assegurança de Responsabilitat Civil per danys a tercers.
  • La neteja inicial de l’espai i en acabar l’activitat.
  • Anunci al vestíbul principal de l’hospital, en les mides que el centre establirà i durant el dia de l’acte. Sempre sota la supervisió del Gabinet de Comunicació del Parc Taulí.

 La tarifa per l’ús de la sala NO inclou:

  • Aquell equipament i serveis no especificats en aquest espai web.
  • Neteges extraordinàries que puguin derivar-se en finalitzar l’activitat per raó de realització de càtering o per un ús indegut dels espais, amb un cost de 60 € + IVA.
  • El cost de posibles desperfectes als espais, equipament o mobiliari que s’hagin pogut ocasionar durant la sessió reservada, ja sigui de manera accidental o per un ús inadequat per part dels assistents, i dels quals s’hauran de fer càrrec els organitzadors de l’activitat.
  • El Parc Taulí no facilitarà hostesses ni altres serveis de persones, a excepció del suport tècnic.