Composició de la comissió Parc Taulí Saludable

Presidència

 • Gemma Navarro Rubio - Coordinadora del Parc Taulí Saludable (referent de l’Hospital i la població)
 • Pilar Peña Garcia - Coordinadora del Parc Taulí Saludable (referent d’empresa)

Membres

 • Esther Bonet López – Referent de Benestar
 • Fernanda Ma. Caballero Gómez – Direcció de Servei de Medicina Física i Rehabilitació
 • Raquel Sanz Gómez – Referent comunicació i multimèdia
 • Anna Selva Olid – Referent de la xarxa d’hospital promotor de la salut
 • Marina Lleal Custey - Referent de la xarxa d’hospital promotor de la salut

Consultors

 • Departament de salut de l’Ajuntament de Sabadell
 • Servei de Salut Mental Parc Taulí
 • Atenció Primària Parc Taulí
 • Altres àmbits relacionats amb els 5 eixos del Parc Taulí Saludable (a demanda)