Objectius


Entre els objectius i línies generals de treball que s’han definit, i que s’han de desplegar al llarg dels propers mesos, es recullen els següents:

  • Dissenyar i implantar una política interna integral que fomenti la participació de tots els professionals – sanitaris i no sanitaris- de totes les unitats i serveis.
  • Preservar les dependències i l’entorn de l’hospital lliure del fum del tabac.
  • Senyalitzar les àrees de l’hospital (internes i externes) com a espais de prohibició per fumar.
  • Sensibilitzar tant als professionals com als ciutadans sobre els riscos del consum del tabac, i oferir eines d’ajut per al seu abandonament.